Toegankelijkheidsverklaring

De Hoge Raad van Financiën verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk conform, als gevolg van de onderstaande niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2024/www.conseilsuperieurdesfinances.be/fr_0

Niet-toegankelijke inhoud

De site kreeg recent een technische update waarbij gelet werd op de webtoegankelijkheid.

In het auditverslag werd op één pagina nog vier contrastproblemen vastgesteld.

Voorgestelde alternatieven

De Hoge Raad van Financiën kan u geen alternatieven aanbieden. Stelt u toch een probleem vast met de toegankelijkheid van de website of de bijlagen? Contacteer ons dan via info@hrfcsf.be. We helpen u graag verder.

Vrijstellingen

Deze site bevat nog oude documenten (rapporten, pdf's, Excel-files...) die gepubliceerd werden vóór 23 september 2018. Deze documenten zijn vrijgesteld van aanpassingen in het kader van webtoegankelijkheid. Ondervindt u toegankelijkheidsproblemen met deze bestanden? Laat het ons gerust weten!

Contactgegevens

Stelt u toch een probleem vast met de toegankelijkheid van de website of de bijlagen? Contacteer ons dan via info@hrfcsf.be. We helpen u graag verder.

Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

e-mail: contact@federaalombudsman.be

Website: Federale Ombudsman

Verbeteringsplan

De gekende toegankelijkheidsproblemen werden overgemaakt aan onze leverancier en worden zo snel mogelijk verholpen.

Stelt u toch nog andere een toegankelijkheidsprobleem vast (bijvoorbeeld een oude bijlage)? Laat het ons zeker weten! Wij kijken graag hoe we dit probleem kunnen verhelpen om u volledig toegankelijke informatie aan te bieden.

Deze verklaring is op 15/04/2021 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 16/05/2024