Verslag over de budgettaire evolutie van de Lokale Overheden.

Dit verslag van de Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" met betrekking tot de financiën van de lokale overheden beantwoordt aan een specifieke vraag van het Overlegcomité, die door de Minister van Financiën tot de Afdeling werd gericht.

Het Overlegcomité heeft zich tijdens de zitting van 6 november laatstleden akkoord verklaard met wat volgt: "De Minister van Financiën zal aan de Hoge Raad van Financiën vragen een verslag te maken met een analyse van de verschillende onderdelen van de lokale overheden, en de verantwoordelijkheden van elk bevoegdheidsniveau ter zake (Entiteit I en Entiteit II) (notificatie van het Overlegcomité van 06/11/2013, punt 16). "

In zijn brief van 25 november 2013 heeft de Minister van Financiën de Afdeling uitgenodigd op deze vraag een antwoord te formuleren in de vorm van een aanvulling op haar Advies van maart. 

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum