Tussentijds advies betreffende de overheidsinterventie op de arbeidsmarkt.

In zijn brief van 29 september 1992 aan de Vice-Voorzitter heeft de Heer Minister van Financiën aan de Raad gevraagd de overheidsinterventie op de arbeidsmarkt te onderzoeken.

Hij drukte de wens uit dat dit vraagstuk zou worden onderzocht zowel vanuit het oogpunt van de uitgaven als vanuit dit van de overheidsontvangsten, in het kader van een internationale vergelijking.

Dit tussentijds advies vormt een eerste antwoord op deze vraag. Het geeft de huidige stand van werkzaamheden ter zake binnen de Raad weer. In dit stadium is het onderzoek betreffende de uitgaven het verst gevorderd; de werkzaamheden inzake de ontvangsten (financieringsbronnen, fiscaliteit, armoedeval. .. ) bevinden zich nog in een beginstadium. 

Dit advies, dat door de vergaderde Raad op 15 juli 1993 werd uitgebracht, werd voorbereid door een in de Raad opgerichte werkgroep onder voorzitterschap van de Heer V. Van Rompuy, Vice-Voorzitter van de Raad. 

Auteur(s)

Advies van de Raad

Datum