Rapport 'Een tax shifting ten voordele van arbeid en bredere belastinggrondslagen - scenario's voor een globale en significante belastinghervorming'.

In november 2012 heeft de Minister van Financiën de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” (hierna “de Afdeling” genoemd) opgedragen om voorstellen ter vereenvoudiging van de fiscaliteit die uitgaan van de administratie, te onderzoeken en tegelijk om een grondige denkoefening aan te vatten over de manier waarop de fiscale regeling in ons land moet evolueren om rekening te houden met het nieuwe institutionele kader, teneinde dit belastingstelsel billijker te maken en belastingen op inkomsten uit arbeid te verschuiven naar andere soorten belastingen, zodat in de mate van het mogelijke een strategie inzake jobcreatie, groei en duurzaamheid uitgevoerd kan worden.

In een brief die op 26 maart 2013 naar de heer Minister Koen GEENS werd toegestuurd heeft de Afdeling gesignaleerd dat zij zich voornam om “de algemene architectuur van ons systeem van fiscale en parafiscale heffingen te bestuderen, dit met het oog op het identificeren van de mogelijkheden om de fiscale druk op arbeid naar andere grondslagen te verschuiven”. Dit rapport heeft betrekking op deze opdracht.