Overheidsinvesteringen: definitie en rol – Referentiekader van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen

De Studiecommissie voor overheidsinvesteringen publiceert haar eerste rapport om een permanente basis te leggen voor haar toekomstige werkzaamheden. De SCOI zet haar visie op overheidsinvesteringen uiteen en belicht de verschillende mogelijke vormen van betrokkenheid van de overheidssector en de maatschappelijke, ecologische en economische rol van overheidsinvesteringen. Het rapport geeft ook aan hoe het werk van de Studiecommissie de bevoegde ministers zal helpen bij het opstellen van het beleid inzake overheidsinvesteringen.

Overheidsinvesteringen staan weer centraal in het publieke debat in België en de Europese Unie, of het nu gaat om discussies over herstelplannen of over klimaat en digitale transitie. Ondanks verschillende, min of meer brede, interpretaties van de definitie van overheidsinvesteringen, is de rol ervan in het leven van burgers en ondernemingen essentieel. De studiecommissie voor overheidsinvesteringen, opgericht bij koninklijk besluit van 16 februari 2023, maakt deel uit van de Hoge Raad van Financiën.

De opdracht van de Studiecommissie bestaat erin rapporten en adviezen op te stellen over de evolutie, de behoeften, de uitvoering en de impact van overheidsinvesteringen in België, onder meer om de beleidsinstanties bij te staan bij het uitstippelen van het beleid inzake overheidsinvesteringen. Om een permanente basis te leggen voor haar toekomstige werkzaamheden, belicht de studiecommissie de definitie van overheidsinvesteringen door de verschillende soorten kapitaal (vast, menselijk, sociaal, natuurlijk) en de verschillende mogelijke implicaties voor de overheidssector te beschrijven. Het rapport illustreert vervolgens de rol van overheidsinvesteringen in het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, die verschillende dimensies van het leven in de samenleving bestrijken: maatschappelijk, milieu en economisch.

Auteur(s)

Studiecommissie voor Overheidsinvesteringen

Datum