Mededeling: Reactie op artikels in de media

Op haar vergadering van 24 februari 2021 nam de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën kennis van recente persartikels waarin verwezen wordt naar lopende werkzaamheden van de Afdeling.

De Afdeling betreurt dat een voorstel ingediend door een lid en dat nog niet eens door de Afdeling besproken werd, als een advies of standpunt van de Afdeling werd aangemerkt (zie PDF).

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum