Jaarverslag 2004.

Voorliggend Jaarverslag van de Afdeling omvat de synthese en drie delen.

Artikel 9 van de wet op het Zilverfonds bepaalt dat: “de aanbevelingen met betrekking tot het begrotingsbeleid van de overheid, vervat in het jaarlijks advies van de Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën houden in het bijzonder rekening met het verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing”. De Afdeling heeft in deel I van dit Jaarverslag over de Gezamenlijke Overheid alsmede over de twee grote budgettaire Entiteiten, dan ook bijzondere aandacht besteed aan de bijdrage die het budgettair beleid op korte en middellange termijn kan leveren tot het opvangen van de budgettaire meerkosten van de vergrijzing.

In deel II worden op basis van de begrotingsgegevens de begrotingsevoluties 2003-2004 van de deelsectoren van Entiteit I, met name de Federale Overheid en de Sociale Zekerheid, besproken.

In deel III worden de begrotingsevoluties 2003-2004 van de Gemeenschappen en de Gewesten besproken. Bijzondere aandacht wordt eveneens besteed aan de omschrijving van nieuwe voorstellen inzake een genormeerd traject voor de deelgebieden tot 2010. In deel IV tenslotte worden budgettaire evolutie en vooruitzichten van de Lokale Overheden besproken. 

Downloaden

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum