Jaarverslag 2003.

Voorliggend Jaarverslag van de Afdeling omvat de synthese en drie delen. Artikel 9 van de wet op het Zilverfonds bepaalt dat: “de aanbevelingen met betrekking tot het begrotingsbeleid van de overheid, vervat in het jaarlijks advies van de Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën houden in het bijzonder rekening met het verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing”.

De Afdeling heeft in deel I van dit Jaarverslag over de Gezamenlijke Overheid dan ook bijzondere aandacht besteed aan de bijdrage die het budgettair beleid kan leveren tot het opvangen van de demografische druk.

In deel II worden op basis van de begrotingsgegevens de begrotingsevoluties 2002-2003 van de deelsectoren van Entiteit I, met name de Federale Overheid en de Sociale Zekerheid, besproken.

In deel III worden de begrotingsevoluties 2002-2003 van de deelsectoren van Entiteit II, met name de Gemeenschappen en de Gewesten en de Lokale Overheden, besproken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de technische aspecten verbonden aan de overgang van de traditionele methodologie van de Afdeling naar de methodologie van ESR95.

Downloaden

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum