Jaarverslag 2001

Het voorliggend Jaarverslag bevat, naast de synthese, drie delen.

In deel I worden kort de budgettaire realisaties 2000 voor de grote deelsectoren van de overheid toegelicht op basis van de door het INR gepubliceerde overheidsrekeningen. Daarna wordt aandacht besteed aan de uitvoering van het Stabiliteitsprogramma 2001-2005. Zo worden onder meer drie belangrijke randvoorwaarden voor de concrete uitvoering van het Stabiliteitsprogramma 2001-2005 behandeld. Er wordt stilgestaan bij de uitvoering van het Stabiliteitsprogramma in 2001.

Deel II bevat de evaluatie van de begrotingsevoluties 2000-2001. In hoofdstuk 1 worden de resultaten van de deelsectoren van entiteit I, met name de federale overheid en de sociale zekerheid behandeld. In hoofdstuk 2 worden de evoluties van de begrotingen van de gemeenschappen en de gewesten besproken, hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de naleving van de in de Jaarverslagen 1999 en 2000 geformuleerde aanbevelingen.

Uitzonderlijk bevat het Jaarverslag dit jaar een derde deel. In de Overeenkomst van 15 december 2000 tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten betreffende de begrotingsdoelstellingen voor de periode 2001-2005 werd de Afdeling gevraagd in haar volgend advies een uitspraak te doen over de mate waarin afwijkingen van het in het Samenwerkingsakkoord van 24 november 1999 en in de Overeenkomst van 15 december 2000 opgenomen langetermijntraject kunnen aanvaard worden.

Downloaden

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum