Jaarverslag 1993.

De werkzaamheden van de Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" van de Hoge Raad van Financiën gedurende de periode september 1992 tot juni 1993 worden in dit jaarverslag op beknopte wijze weergegeven.

Voorliggend verslag bevat vier delen. Het deel één herneemt op een bondige wijze de aanbevelingen van de Afdeling voor de komende jaren en voor 1994 in het bijzonder. Deze aanbevelingen, die In deel twee nader worden geëxpliciteerd, kaderen volledig in het objectief Maastricht en houden rekening met de invloed van de zogenaamde St-Michielsakkoorden.

In deel drie wordt een evaluatie gemaakt van de begrotingen 1993 van de overheidssectoren t.o.v. de normen die werden bepaald in het advies 1992.

Tenslotte geeft deel vier een overzicht van de budgettaire realisaties van de Gezamenlijke Overheid en van de samenstellende deelsectoren. Daarin wordt meer in detail ingegaan op de budgettaire evoluties van het jaar 1992.

Downloaden

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum