Jaarverslag 1990.

Het voorliggend verslag van de Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" van de Hoge Raad van Financiën is een synthese van haar werkzaamheden in de loop van de periode oktober 1989 tot juni 1990. Het weerspiegelt de beraadslagingen van de Afdeling in het kader van de opdracht die haar werd toevertrouwd. De Afdeling heeft zich hierbij gesteund op de meest recente beschikbare gegevens. 

Downloaden

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum