Jaarlijks verslag (2015), Studiecommissie voor de Vergrijzing.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) werd opgericht in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Het Jaarverslag van de SCvV bestudeert de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing op lange termijn.

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum