Jaarlijks verslag (2009), Studiecommissie voor de Vergrijzing.

De voorliggende publicatie is de achtste editie van het Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV), die werd opgericht in het kader van de wet van 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Dit verslag wordt bezorgd aan de regering, aan de Afdeling “Financieringsbehoeften van de overheid” van de Hoge Raad van Financiën, aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en aan de Nationale Arbeidsraad.

Bij de analyse van de evolutie van de sociale uitgaven op lange termijn, werd in de vorige verslagen bijzondere aandacht besteed ofwel aan de regeringsmaatregelen (cf. Generatiepact in de editie 2006), ofwel aan nieuwigheden inzake vooruitzichten (cf. de nieuwe “Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060” in de editie 2008).

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum