Jaarlijks verslag (2007), Studiecommissie voor de Vergrijzing.

De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) maakt voor het zesde jaar op rij haar Jaarlijks verslag over aan de Federale Regering, in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Hierin geeft ze een evaluatie van de budgettaire kosten van de vergrijzing, gebaseerd op de evolutie van sociale uitgaven.

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum