Jaarlijks verslag (2006), Studiecommissie voor de Vergrijzing.

De Studiecommissie voor de vergrijzing (SCvV) presenteert in voorliggend document het vijfde Jaarlijks verslag en geeft zoals gewoonlijk een evaluatie van de budgettaire kost van de vergrijzing, gebaseerd op de evolutie van uitgaven voor sociale bescherming. 

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum