Jaarlijks verslag (2004), Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Het voorliggend rapport is het derde verslag dat de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) overmaakt aan de Federale Regering, in het kader van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds.

De oprichting van dat Zilverfonds was een antwoord op het toekomstig probleem van de budgettaire gevolgen van de vergrijzing dat, sinds het einde van de jaren 80, een bekommernis is van de opeenvolgende Belgische regeringen.

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum