Inventaris van de milieuheffingen.

In deze nota komen achtereenvolgens de Europese, de federale en de gewestelijke aspecten van de milieuheffingsproblematiek aan bod. Daarna worden de overeenstemmende belastingontvangsten onderzocht. Maar eerst moet de plaats geschetst worden van de fiscaliteit binnen het instrumentarium van het milieubeleid, dient eraan herinnerd te worden hoe de bevoegdheden terzake precies verdeeld zijn en moet het object van deze studie bepaald worden.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum