Fusies, splitsingen en opslorpingen van vennootschappen. Onderzoek naar het huidige fiscale regime en de overeenkomst met de wijzigingen, zoals bepaald in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

De Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" van de Hoge Raad van Financiën werd naar haar mening gevraagd omtrent het wetsontwerp dat inzake fusies en splitsingen de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wijzigt. Daartoe onderzoekt zij eerst de huidige fiscale wetgeving terzake.

De wet van 22 december 1989 heeft inderdaad het fiscaal stelsel i.v.m. de inkoop van eigen aandelen, de verdeling van het maatschappelijk vermogen en de fusies, splitsingen en opslorpingen grondig gewijzigd. In deze context heeft zij op 1 juni 1990 een eerste verslag neergelegd betreffende "het fiscaal regime van de bedragen, verkregen n.a.v. een inkoop van eigen aandelen of een verdeling van het maatschappelijk vermogen".

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum