Evaluatie van de uitvoering van het Stabiliteitsprogramma in 2006 en vooruitzichten voor 2007-2011.

Dit Advies is een voortzetting van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het Stabiliteitsprogramma, die traditioneel in maart van het daarop volgende jaar wordt gepubliceerd; de laatste officiële publicatie ervan is al meer dan drie jaar oud (maart 2004).

De voorafgaande versies van die analyse steunden traditiegetrouw op nog voorlopige gegevens van de NBB, beschikbaar in januari en door de NBB gebruikt in haar Jaarverslag van februari. De hier voorgestelde analyse heeft als bijzonderheid dat ze herziene gegevens integreert die recenter zijn dan die welke gewoonlijk in januari beschikbaar zijn, zowel over de overheidsrekeningen zelf (voorlopige synoptische tabellen van het INR van eind april 2007) als over het bbp en de grote aggregaten (ook hier gegevens van het INR van eind april 2007). Ze integreert eveneens herziene ramingen betreffende de weerslag van eenmalige of nietrecurrente maatregelen, betreffende de geaggregeerde schuld van de GO in Maastricht-termen, en betreffende de begrotingsrealisaties van de andere Lidstaten van de Europese Unie en van het eurogebied (zoals gepubliceerd in de gegevensbank AMECO van de Europese Commissie, en bijgewerkt tot in mei 2007).

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum