Evaluatie van de begrotingen 2007 en 2008 en het nieuwe Stabiliteitsprogramma 2008-2011.

Dit Advies is de voortzetting van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het Stabiliteitsprogramma, waarvan de vorige gepubliceerde versie dateert van juli 2007. Zoals verleden jaar heeft de hier voorgestelde analyse als bijzonderheid dat ze de meest recent herziene gegevens integreert, zowel wat de overheidsrekeningen zelf betreft (voorlopige synoptische overheidstabellen van het INR gepubliceerd eind maart 2008) als het bbp en de grote aggregaten (gegevens van het INR van eind april 2008). Ze integreert eveneens ramingen betreffende de weerslag van eenmalige of niet-recurrente maatregelen, betreffende de geaggregeerde overheidsschuld van de GO in Maastricht-termen (1), en betreffende de begrotingsrealisaties van de andere Lidstaten van de Europese Unie en van het eurogebied (zoals gepubliceerd in de gegevensbank AMECO van de Europese Commissie, bijgewerkt in april 2008). 

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum