Evaluatie 2008-2009 en de begrotingstrajecten ter voorbereiding van het volgende Stabiliteitsprogamma.

De HRF heeft in september 2009 op verzoek van de federale regering een Advies uitgebracht over de “Begrotingstrajecten op korte en middellange termijn voor het aangepaste Stabiliteitsprogramma 2009-2012”. Dit Advies is een van de elementen die destijds door de federale regering werden gebruikt om het aangepaste Stabiliteitsprogramma (2009-2012) van eind september 2009 op te maken.

Het eerste Hoofdstuk van dit Advies geeft een stand van zaken over de jongste begrotingsevoluties (2008-2009), zowel op het geaggregeerde niveau als op het vlak van de verschillende overheidsniveaus. Dit Hoofdstuk analyseert de begrotingsrealisaties in 2008 op basis van de gegevens van het INR, alsmede de vermoedelijke resultaten van 2009 op basis van de gedetailleerde gegevens van december 2009 van de NBB. Het analyseert ook, in de huidige context van een breuk in de groei, de verschillende onderliggende determinanten van de waargenomen begrotingsevoluties - cyclische of conjunctuurinvloeden, weerslag van eventuele one-shots en meer structurele begrotingsstimulansen. In een periode van sterke volatiliteit van en onzekerheden over de groeivooruitzichten is het echter moeilijker om een dergelijk onderscheid te maken tussen de structurele begrotingsevoluties en de conjunctuurgebonden budgettaire invloeden, en hangt dit onderscheid meer af van de gebruikte methodologie.

Het tweede Hoofdstuk behandelt de budgettaire vooruitzichten en aanbevelingen op korte en middellange termijn (tegen 2012-2015).

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum