Eerste rapport betreffende een brede fiscale hervorming

Op 30 maart 2021 kreeg deze Afdeling van de Hoge Raad van Financiën (HRF) een schrijven van de vice-eerste Minister alsook Minister van Financien om een rapport te maken over een brede fiscale hervorming. Dit werk moet gerelateerd worden met een verdere uitwerking van het HRF advies van mei 2020 betreffende de verlaging van de lastendruk op arbeid en de mogelijkheden voor de financiering ervan.

Gezien de onmogelijkheid om fysiek te vergaderen alsook de omvang van het werk en een realistisch tijdsschema is er gekozen om twee rapporten te maken voor de Minister van Financiën. De werkzaamheden voor het tweede rapport starten in de zomer 2021.

Zes thema’s zijn het onderwerp van dit eerste rapport, namelijk: een verdere doorlichting van het basisscenario van deze Afdeling in het advies van mei 2020, nieuwe berekeningen inzake de compenserende maatregelen met een beperkte budgettaire impact, de federale woonbonus en ten vierde de milieu- en klimaattaksen. De twee laatste onderdelen van dit rapport hebben betrekking op de fiscaliteit voor de sporters en het dossier van de auteursrechten.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum