De verdeling van de bevoegdheden inzake fiscaal beleid tussen verschillende overheidsniveaus.

Hoofdstuk 1 schetst het reflectiekader van dit Verslag : België is een federale Staat, lid van de Europese Unie en van Euroland, en in dat verband moet er nagedacht worden over de organisatie van het fiscaal beleid, waarvan de belangrijkste doelstellingen en beschikbare instrumenten kort beschreven worden.

Hoofdstuk 2 snijdt de theoretische aspecten aan terwijl hoofdstuk 3 nagaat hoe in de praktijk wordt tewerkgegaan in sommige federale of confederale Staten, waarbij die Staten werden uitgekozen die van belang kunnen zijn voor de problematiek van de verdeling van de bevoegdheden inzake fiscaal beleid in België.

In hoofdstuk 4 wordt de huidige toestand van de coördinatie van het fiscaal beleid in Europa onderzocht en worden op unanieme wijze voorstellen tot harmonisatie geformuleerd waarvan sommige reeds in vroegere Adviezen aan bod kwamen.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan het verband tussen federalisme en fiscale heffing in België : het onderzoekt de huidige toestand, formuleert basisbeginselen en onderzoekt daarna verschillende scenario's.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum