De uitvoering van het Stabiliteitsprogramma in 2000.

Het Pact voor Stabiliteit en Groei heeft een belangrijke impuls gegeven aan de coördinatie van het begrotingsbeleid op Europees niveau. Het Pact verplicht de lidstaten om op middellange termijn een begrotingssituatie na te streven die "vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont".

De lidstaten moeten de krachtlijnen van hun begrotingsbeleid toelichten in een jaarlijks te actualiseren stabiliteitsprogramma. Net zoals dit het geval was voor de convergentieprogramma's heeft de Federale Regering de Afdeling opgedragen om elk jaar in het voorjaar een advies uit te brengen over de naleving van de doelstellingen van het stabiliteitsprogramma.

Het voorliggend advies toetst de budgettaire realisaties 2000 aan de in het Stabiliteitsprogramma 2000-2003 vastgelegde doelstellingen.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum