De creatie van een Belgische optie- en futuresmarkt.

Bij de installering van de voltallige Hoge Raad van Financiën in haar nieuwe samenstelling op 8 maart jongstleden, heeft de Minister van Financiën gesuggereerd dat de Afdeling Financiële Instellingen en Markten hem een advies zou kunnen verstrekken over de ontwikkeling van nieuwe effectenmarkten of markten voor nieuwe financiële instrumenten.

Als gevolg hiervan heeft de Afdeling in haar vergadering van 7 mei 1990 beslist een advies uit te brengen over de oprichting van een Belgische optie- en futuresmarkt. Dit advies dringt zich des te meer op, daar in januari 1990 door enkele Belgische banken en de Beurscommissie van de Beurs van Brussel een coöperatieve vennootschap "Belfox" werd opgericht, die begin 1991 met een optie- en futuresmarkt zou willen van start gaan.

Auteur(s)

Afdeling "Financiële Instellingen en Markten"

Datum