Belasting op arbeid, werkgelegenheid en concurrentievermogen.

De belasting op lonen is bijzonder hoog in België. Dit is helemaal geen verrassing aangezien België een land is waar de globale belastingdruk relatief hoog is en de inkomens uit arbeid de belangrijkste belastbare basis zijn. Dit belet niet dat men zich vragen moet stellen over de gevolgen van deze hoge belastingdruk.

De Minister nodigde de Afdeling hiertoe uit naar aanleiding van de vernieuwde samenstelling van de Hoge Raad van Financiën, op 12 september 2006.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum