Begrotingstrajecten op korte en middellange termijn voor het aangepaste Stabiliteitsprogramma 2009-2012.

De internationale, Europese en Belgische economische groeivooruitzichten op korte en middellange termijn zijn de laatste 6 maanden verslechterd met een ongeëvenaarde snelheid en met een sinds de vooroorlogse crisis nog nooit vertoonde omvang. De begrotingsvooruitzichten van nauwelijks enkele maanden geleden, die nochtans reeds somber waren, bleken aldus tamelijk snel voorbijgestreefd.

De belangrijkste conclusies die toen reeds werden getrokken blijven nochtans geldig, maar moeten scherper worden geformuleerd.

Deze analyse vormt een vervolg van het Advies van maart 2009 van de Afdeling "Financieringsbehoeften". Het is een actualisering ervan op meerdere vlakken en houdt rekening met de meest recente (tot het einde van juli 2009) macro-economische en budgettaire gegevens en vooruitzichten.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum