Advies 'Verlaging van de lastendruk op arbeid en mogelijkheden voor de financiering ervan'

Dit advies begint met een uitgebreide wetenschappelijke bijdrage omtrent de economische aspecten van de fiscaliteit alsook de parafiscaliteit. Deze beschouwingen en inzichten zijn van de hand van de studiedienst van de NBB. Deze bijdrage is een uitgebreide inleiding en behoort niet tot het eigenlijke advies. Het advies van deze afdeling telt vier delen.

Het eerste deel gaat in op het ontstaan van dit rapport en de mogelijke pistes voor een grondige hervorming van de personenbelasting.

In het tweede deel worden de pijnpunten van de Belgische personenbelasting en sociale zekerheid behandeld.

Het derde deel gaat in op zes mogelijke scenario’s voor een hervorming van de personenbelasting, telkens met drie varianten die een andere begrotingsimpact geven.

De compenserende maatregelen zijn het onderwerp van het vierde deel van dit advies. Daarin staan tientallen compenserende maatregelen, die berekend zijn op vraag van deze afdeling en deels reeds gekend zijn uit de lijst van de “fiscale uitgaven” gerelateerd met de middelenbegroting.

Dit rapport is opgesteld vóór de uitbraak van de corona pandemie. De berekende modellen en voorstellen kunnen geen rekening houden met de budgettaire- en de fiscale gevolgen van deze crisis van de volksgezondheid.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum