Advies in verband met de mogelijke invoering van een belasting van het "Tobin"-type.

De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers nam op 9 november 2000 een resolutie aan “over het invoeren van een heffing op speculatieve kapitaalstromen ter bescherming van de monetaire en financiële stabiliteit op wereldvlak”. Op 7 december 2000 stemde de Senaat een analoge resolutie “betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten”.

Op 10 januari 2001 verzocht de Heer D. REYNDERS, Minister van Financiën, de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën zich over het onderwerp te buigen. Dit Advies in verband met de mogelijke invoering van een belasting van het "Tobin"- type, beoogt dan ook met name de fiscale aspecten van de problematiek vermeld in de resoluties van de Kamer en de Senaat te behandelen. De andere aspecten vermeld in de beide resoluties blijven bijgevolg grotendeels buiten beschouwing. 

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum