Advies 'Recente budgettaire evoluties en evaluatie ten opzichte van de doelstellingen'.

Het vorderingensaldo van de Gezamenlijke Overheid is in 2014 met 0,3 procentpunt bbp verslechterd tot  ‐3,2% bbp en overschreed bijgevolg tijdelijk de referentiewaarde voor het lanceren van de procedure bij buitensporige tekorten. De verslechtering van het tekort is toe te schrijven aan een grotere daling van het aandeel van de ontvangsten in het bbp dan van de primaire uitgaven, terwijl de rentelasten min of meer gestabiliseerd zijn in % bbp.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum