Advies 'Recente budgettaire evoluties en evaluatie ten opzichte van de doelstellingen'.

In dit Advies van de Afdeling “Financieringsbehoeften” worden de budgettaire resultaten van de diverse overheden tot en met 2013 getoetst aan de vastgelegde doelstellingen in het Stabiliteitsprogramma 2013-2016, aangevuld met de beslissingen van het Overlegcomité van 2 juli 2013 alsook met de aanbevelingen van de Europese Commissie van juni 2013.

De budgettaire saldi en de schuldgraad worden voor de Gezamenlijke Overheid en per overheidsniveau geanalyseerd, terwijl de verklarende factoren ervan beknopt worden behandeld.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum