Advies 'Recente budgettaire evoluties en beoordeling ervan ten opzichte van het Stabiliteitsprogramma'.

In tegenstelling tot het vorige Advies van de Afdeling (maart 2013) is dit Advies eerder retrospectief van aard. Meer in het bijzonder worden de recente budgettaire verwezenlijkingen (periode 2009-2012) beoordeeld. Die evaluatie geschiedt op basis van de eind september dit jaar door het INR gepubliceerde ‘Rekeningen van de overheid’, waarop de Afdeling haar traditionele aanpassingen toepast. Het huidige advies biedt eveneens een stand van zaken van het algemene begrotingsbeleid in 2013 en geeft tevens de implicaties weer van de nieuwe Europese budgettaire regelgeving voor België.

In dit Advies komen achtereenvolgens aan bod: (1) de evaluatie van de begrotingsresultaten van de Gezamenlijke Overheid, (2) de evaluatie van de begrotingsresultaten per grote entiteit en per overheidsniveau en ten slotte (3) de evaluatie van de begrotingsresultaten en van de begrotingen per afzonderlijk deelgebied.

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum