Advies 'Recente budgettaire evoluties en beoordeling ervan ten opzichte van de Stabiliteitsprogramma's'.

In tegenstelling tot het vorige Advies van de Afdeling (maart 2012) is dit Advies eerder retrospectief van aard. Meer in het bijzonder worden de budgettaire verwezenlijkingen van 2010 en 2011 beoordeeld. Die evaluatie geschiedt op basis van de in juli dit jaar door het INR gepubliceerde ‘Rekeningen van de overheid’, waarop de Afdeling haar traditionele aanpassingen toepast. Het huidige advies bevat eveneens elementen met betrekking tot het jaar 2012.

In dit Advies komen achtereenvolgens aan bod : (1) de evaluatie van de begrotingsresultaten van de Gezamenlijke Overheid, (2) de evaluatie van de begrotingsresultaten per grote entiteit en per subsector en ten slotte (3) de evaluatie van de begrotingsresultaten en van de begrotingen per afzonderlijke gefedereerde entiteit. 

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum