Advies over ontwerpen van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 augustus 2000.

Bij schrijven van 14 augustus 2000 aan de Voorzitster, vroeg de Minister van Financiën om het advies van de Afdeling over 5 voorontwerpen van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 12 augustus 2000 houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële markten en diverse andere bepalingen (de zgn. Euronext-wet).

Auteur(s)

Afdeling "Financiële Instellingen en Markten"

Datum