Advies over het ontwerp van Koninklijk Besluit houdende de oprichting en organisatie van Easdaq.

In zijn brief van 18 maart 1996 aan de Voorzitter van de Afdeling "Financiële Instellingen en Markten", vraagt de Heer Minister van Financiën Ph. Maystadt aan de Afdeling een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit houdende de oprichting en organisatie van EASDAQ.

Het advies van de Afdeling werd gevraagd krachtens artikel 30 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Op basis van dit artikel heeft de Raad zich uit te spreken over het beginsel, dit wil zeggen de opportuniteit van de oprichting of organisatie van een nieuwe markt. In deze contekst moet worden vastgesteld dat door het ontwerp van koninklijk besluit onder de benaming "EASDAQ" een secundaire markt voor financiële instrumenten wordt opgericht, in de zin van artikel 30 van vermelde wet van 6 april 1995. 

Auteur(s)

Afdeling "Financiële Instellingen en Markten"

Datum