Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische future- en optiebeurs.

In zijn brief van 22 november 1995 aan de Voorzitter van de Afdeling "Financiële Instellingen en Markten", vraagt de Heer Minister van Financiën Ph. Maystadt aan de Afdeling een advies uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit houdende de oprichting en de inrichting van de Belgische Future- en Optiebeurs.

Het advies van de Afdeling werd gevraagd krachtens artikel 30 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Op basis van dit artikel heeft de Raad zich uit te spreken over het beginsel, dit wil zeggen de opportuniteit, van de oprichting of organisatie van een nieuwe markt. In deze contekst moet worden vastgesteld dat het ontwerp van koninklijk besluit aan Belfox toelaat om voortaan ook deelmarkten te organiseren in futures en opties op prijzen en indexcijfers met betrekking tot grondstoffen, edele metalen, edele stoffen, energie, eetwaren of lichamelijke en onlichamelijke roerende en onroerende goederen in het algemeen.

Auteur(s)

Afdeling "Financiële Instellingen en Markten"

Datum