Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatie van de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten.

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de organisatie van de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten.

Auteur(s)

Afdeling "Financiële Instellingen en Markten"

Datum