Advies over een ontwerp van deontologische code voor de financiële tussenpersonen.

De Minister van Financiën heeft de Afdeling gevraagd een advies uit te brengen over het ontwerp van een deontologische code, opgesteld door een expertenwerkgroep onder het voorzitterschap van de Heer DUPLAT, Voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.

Auteur(s)

Afdeling "Financiële Instellingen en Markten"

Datum