Advies over de definitie van de objectieve criteria voor de raming van de gewestelijke belastingen bij ongewijzigd beleid.

Dit Advies wordt gegeven op verzoek van de Minister van Financiën. De vraag om advies werd door de Afdeling ontvangen op 22 oktober 2001. De Minister heeft aan de Afdeling gevraagd binnen een tijdsbestek van een maand een Advies uit te brengen over de problematiek van de definitie van de objectieve criteria voor de raming van de ontvangsten van de gewestelijke belastingen bij ongewijzigd beleid. Deze hoogdringendheid wordt gerechtvaardigd door het feit dat de Federale Regering over dit onderwerp ten laatste op 1 januari 2002 bij het Parlement een wetsontwerp moet indienen.

De vraag waarover de Afdeling een Advies moet geven, betreft de objectieve criteria die moeten worden gebruikt om de ontvangsten "bij ongewijzigd beleid" te bepalen wanneer een of meerdere Gewesten gebruik hebben gemaakt van hun nieuwe bevoegdheden ten aanzien van deze belastingen.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum