Advies over de aftrekken bij de personenbelasting.

Het Regeerakkoord vermeldt dat "de regering een algemene hervorming van de personenbelasting (zal) uitwerken. Zij zal zich daarbij laten leiden door een beperking van het aantal tarieven, het verhogen van de belastingsvrije minima en het groeperen van de aftrekmogelijkheden in een beperkt aantal forfaitaire korven waarbinnen de belastingplichtige zijn keuze maakt (…)". Het Regeerakkoord vermeldt eveneens de noodzaak van de vereenvoudiging van de belastingaangifte.

In juli 2000 heeft de Minister aan de Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" van de Hoge Raad van Financiën gevraagd te onderzoeken in welke mate de huidige aftrekmogelijkheden gehergroepeerd konden worden tot een beperkt aantal korven.

Alhoewel deze hergroepering van deze aftrekken soms werd voorgesteld als een van de krachtlijnen van de belastinghervorming, is zij thans daarvan volledig losgekoppeld. De belastinghervorming is in werking getreden terwijl de wettelijke bepalingen die genomen zouden kunnen worden om de verschillende bestaande aftrekken te hergroeperen of te rationaliseren in het beste geval niet vóór 1 januari 2003 in werking zullen treden.

In een brief van 6 juni 2002 heeft de Minister van Financiën bovendien aan de Afdeling gevraagd de fiscale maatregelen te onderzoeken die werden voorgesteld door de federale Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum