Advies over Agenda 2000 en de uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten. Economische en budgettaire vooruitzichten en gevolgen voor de Europese Unie en België.

In een brief van 16 februari 1998, die gericht was tot de Vice-Voorzitter, de Heer V. VAN ROMPUY, heeft de Minister van Financiën aan de Raad gevraagd "het probleem van de gevolgen van Agenda 2000 voor de Belgische economie [en dat] op basis van een onderzoek van de voorzienbare weerslag van de uitbreiding van de Europese Unie naar het Oosten voor de Belgische economie in het algemeen en voor de openbare financiën in het bijzonder" te onderzoeken.

Dit Advies vormt het antwoord op die vraag. 

Auteur(s)

Advies van de Raad

Datum