Advies omtrent het fiscaal stelsel van de onderhoudsuitkeringen.

Bij de installatie van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 13 december 2012 heeft de Minister van Financiën een reeks voorstellen ter vereenvoudiging van de wetgeving, die door de fiscale administratie werden opgemaakt, aan de Afdeling voor Advies voorgelegd. Een van deze voorstellen betreft het fiscaal stelsel van de onderhoudsuitkeringen of alimentatiegelden. Dit voorstel wordt gedetailleerd in punt 2 van dit Advies.

Voorafgaandelijk wordt de problematiek in punt 1 kort beschreven, zowel uit een fiscaal oogpunt als wat betreft het burgerlijk recht. De fiscale bepalingen steunen immers op het burgerlijk recht. Daarna komt informatie van statistische aard. In punt 4, worden het huidige fiscale stelsel van de onderhoudsuitkeringen en het voorstel van de administratie onderzocht ten opzichte van het billijkheids- en doeltreffendheidscriterium en met het oog op de vereenvoudigingsdoelstelling.

Het in deze nota opgenomen Advies wordt daarop gebaseerd.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum