Advies omtrent het fiscaal stelsel van de aandelenopties.

Bij de installatie van de Afdeling “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” van de Hoge Raad van Financiën op 13 december 2012 heeft de Minister van Financiën een reeks voorstellen ter vereenvoudiging van de wetgeving, die door de fiscale administratie werden opgemaakt, aan de Afdeling voor Advies voorgelegd.

Een van deze voorstellen betreft het fiscaal stelsel van de aandelenopties of stock-options. Dit voorstel wordt gedetailleerd in punt 2 van dit Advies.

Vooreerst wordt de problematiek in punt 1 kort beschreven. Daarna volgt informatie van statistische aard. In punt 4 wordt op basis hiervan het Advies uitgewerkt.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum