Advies omtrent de doorstorting van de federaal geïnde belastingen aan de lokale overheden.

Het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën vermeldt in artikel 10 paragraaf 4 met betrekking tot de Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit : “De afdeling brengt jaarlijks advies uit omtrent de overdracht van fiscale ontvangsten door de Federale Overheid geïnd voor rekening van de lokale besturen”.

Na de publicatie van het koninklijk besluit werd de Hoge Raad van Financiën samengesteld. De Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit begon haar werkzaamheden onmiddellijk na de installatie van de Raad op 12 september 2006. De Afdeling werkte parallel aan de voorbereiding van andere documenten, waaronder het recente rapport “Belasting op arbeid, werkgelegenheid en concurrentievermogen”.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum