Advies met betrekking tot de responsabiliseringsbijdragen 1995 en 1996.

Met zijn brief van 12 september vraagt de Heer Colla, Minister van Pensioenen, de Afdeling om advies m.b.t. de responsabiliseringsbijdragen voor 1995 en 1996.

Bedoelde responsabiliseringsbijdrage werd ingesteld door de bijzondere wet van 27 april 1994 (B.S. 25.05.1994).

Auteur(s)

Afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid"

Datum