Advies met betrekking tot de budgettaire enveloppe 2009-2010 inzake welvaartsaanpassingen.

De wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact regelt onder meer het beginsel van de algemene welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen. De regering verbindt zich ertoe een budgettaire enveloppe voor te behouden aan de herwaardering van de sociale uitkeringen (bovenop hun indexaanpassing).

Auteur(s)

"Studiecommissie voor de Vergrijzing"

Datum