Advies 'De vennootschapsbelasting in een "Post-BEPS"-omgeving'.

In het Rapport van augustus 2014 (Hoge Raad van Financiën, 2014), heeft de Afdeling de vennootschapsbelasting diepgaand onderzocht en verschillende hervormingsscenario’s geformuleerd. Ze stelden een verlaging van het nominaal belastingtarief en een verbreding van de belastbare basis centraal. Om de scenario’s uit te werken, onderwierp de Afdeling alle fiscale uitgaven en de aftrek voor risicokapitaal aan een onderzoek. Een van de conclusies van het Rapport was dat op basis van de door de Afdeling geselecteerde opties om de belastbare basis te verbreden, een daling naar 25% niet mogelijk was in een budgettair neutrale context.

De goedkeuring door de OESO en de G20-landen van het BEPS-actieplan en de voorstellen van de Europese Commissie veranderen de context vrij grondig: zij stellen de relevantie van een strategie gebaseerd op preferentiële stelsels of fiscale niches in vraag. Dit geldt zowel voor België als voor andere landen.

De Afdeling heeft het daarom noodzakelijk geacht om het debat te heropenen en nieuwe scenario’s te onderzoeken die beter aangepast zijn aan de huidige context. Daarbij is het de vraag of preferentiële stelsels de fiscale concurrentiepositie beter dienen dan een aantrekkelijk nominaal tarief. Bij deze heroverweging moeten we rekening houden met de waarschijnlijke strategie in andere landen. Internationaal zal de concurrentie op basis van nominale tarieven wellicht toenemen. Dat was in Europa reeds het geval na de goedkeuring van de gedragscode voor de ondernemingsfiscaliteit.

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum