Advies betreffende het aanslagstelsel van de bij een verdeling van het maatschappelijk vermogen of bij een inkoop van eigen aandelen verkregen sommen.

De afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit" van de Hoge Raad van Financiën werd gevraagd een advies uit te brengen over het ontwerp van wet tot wijziging, op het vlak van fusies en splitsingen van vennootschappen, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Zij heeft zich in de eerste plaats gebogen over de huidige fiscale bepalingen inzake verdeling van maatschappelijk vermogen en inkoop van eigen aandelen. De Afdeling heeft moeten vaststellen dat die bepalingen verre van duidelijk zijn, wat leidt tot rechtsonzekerheid. 

Auteur(s)

Afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit"

Datum