Advies betreffende “De weerslag op de werkgelegenheid van verschillende soorten budgettaire tussenkomsten”.

In een brief van 11 juni 1996 die gericht was tot de Vice-Voorzitter, de Heer V. VAN ROMPUY, heeft de Heer Minister van Financiën aan de Raad gevraagd "de soorten budgettaire overheidstussenkomsten die wellicht het meest een positieve weerslag op de werkgelegenheid kunnen hebben en [ ... ] de strategieën inzake sanering van de openbare financiën die het minst de werkgelegenheid schaden" te onderzoeken.

Dit Advies vormt het antwoord op die vraag.