Advies betreffende de vrije dienstverlening op de financiële markten.

In de vergaderingen die de Afdeling op 12 februari en 4 maart 1996 gehad heeft, hebben de leden het nodig gevonden om, op algemene wijze, de aandacht van de Minister van Financiën te trekken op enkele problemen die zich kunnen voordoen in verband met de vrije dienstverlening op de Europese financiële markten en de Belgische markten in het bijzonder.

Auteur(s)

Afdeling "Financiële Instellingen en Markten"

Datum